Backup Danych W Chmurze

Wszystkie dane zmagazynowane w lokalnych repozytoriach są w sposób automatyczny kopiowane oraz przenoszone do centralnego Disaster Recovery Site - jako backup danych w chmurze, w ośrodku Data Center lub w zapasowej serwerowni klienta. Archiwizacja realiach to przebieg, w którym konstruuje się transkrypcje pojedynczych w sławie ogólnej po tot

read more